O rankingach dla redaktorów i naukowców

Obraz

W Auli Lubrańskiego odbyło się seminarium poświęcone uczelnianym rankingom. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

Redaktorzy oraz przedstawiciele czasopism dowiedzą się podczas tego spotkania również jakie są najczęściej występujące przeszkody oraz braki w czasopismach, które skutkują ich odrzuceniem w ocenie formalnej, a także jak można im zapobiec.

Nauka Ogólnouniwersyteckie