O lantanowcach w Coordination Chemistry Reviews

Fotografia w nagłówku
Małgorzata T. Kaczmarek
Małgorzata T. Kaczmarek

Pracownicy Wydziału Chemii Małgorzata T. Kaczmarek, Michał Zabiszak, Martyna Nowak i Renata Jastrząb opublikowali kolejną pracę w Coord. Chem. Rev., 370, 2018,42-54 (IF = 13,324, MNiSW 50) zatytułowaną "Lanthanides: Schiff base complexes, applications in cancer diagnosis, therapy, and antibacterial activity".

 

Spośród wielu materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich związki koordynacyjne jonów lantanowców(III) odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i terapii chorób nowotworowych. Ze względu na właściwości magnetyczne jonów lantanowców i ich kompleksów, związki te są powszechnie stosowane w medycynie jako środki kontrastowe do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Z powodzeniem stosuje się jony lantanowców(III) do otrzymywania związków typu zasad Schiffa. Wzrost zainteresowania związkami typu zasad Schiffa spowodowany został wykorzystaniem tych związków jako czynników przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybicznych, których działanie jest efektywniejsze poprzez koordynację z jonami metali.

Artykuł podsumuje rolę jonów lantanowców(III) i ich związków w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych, a także przedstawia metody syntezy oraz struktury kompleksów utworzonych przez jony lantanowców (III).

 

Artykuł jest dostępny pod adresem:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854518300948

Nauka Wydział Chemii