Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

„Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?” – tak zatytułowana była trzecia z cyklu konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, która ma miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Gośćmi konferencji są Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek.

Konferencja poświęcona była umowom o pracę, które jak podkreślają organizatorzy w ostatnim czasie bardzo elektryzują. Paneliści debatowali m.in. o tym, które rozwiązanie z trzech postawionych tytułowych pytań jest najlepsze, na dzisiejszym rynku pracy. Tematami przewodnimi konferencji były również kwestie teorii wyboru zajęcia zawodowego w wyjaśnianiu decyzji o formie aktywności zawodowej, podmiotowość pracy i towarowość usług, czy ustalenie istnienia stosunku pracy w praktyce inspekcji pracy.

Uczestników spotkania przywitała prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska: -  Takie inicjatywy, jak ta, choć wydaje się, że zajmują się skromnie odrobiną, fragmentem prawa, w tym przypadku prawa pracy są niezwykle cenne. To o czym dzisiaj będziemy mówić dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. W ostatnich latach mieliśmy szansę, aby przekonać się, jak ważne, mądre i istotne jest stanowienie prawa. Dlatego takie konferencje, gdzie spotykają się praktycy są niezwykle ważne.

Czytaj również: Kirklandyści na UAM-ie!

Gościem specjalnym konferencji była prof Małgorzata Gersdorf, która w swoim wystąpieniu skupiła się na kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy w orzecznictwie SN:

- Borykam się z tym tematem od wielu lat. Problem umów cywilnoprawnych powraca jak bumerang, jednak tak bardzo uprzyrządowano te w ochronę ubezpieczeniową i Państwową Inspekcję Pracy, że to przestaje być tym problemem. Mam wrażenie, że to co jest faktycznie dylematem, z którym się zmagamy, to komputeryzacja, czy robotyzacja. W przyszłości rodzić się będzie również problem bezrobocia technologicznego - podkreślała.

Nauka Wydział Prawa i Administracji