Nagroda dla dra Wojciecha Dyby

Fotografia w nagłówku
Dr Wojciech Dyba został uhonorowany nagrodą im. Eugeniusza Romera
Dr Wojciech Dyba został uhonorowany nagrodą im. Eugeniusza Romera
Obraz

Na zebraniu plenarnym Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Dyba z Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został uhonorowany nagrodą im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską z geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w Polsce w 2016 r.

Laureat odebrał nagrodę z rąk przewodniczącego KNG PAN prof. dr. hab. Marka Degórskiego oraz przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr. hab. Andrzeja Suliborskiego. Następnie wygłosił referat na temat nagrodzonej rozprawy, po którym odbyła się ożywiona i wnikliwa dyskusja naukowa.

Promotorem pracy pt. „Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej” był prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, a promotorem pomocniczym dr hab. Krzysztof Stachowiak.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych