Na UAM konsultacje rozporządzeń do Ustawy 2.0

Fotografia w nagłówku
Na UAM konsultacje w sprawie rozporządzeń do Ustawy 2.0 dotyczących ewaluacji działalności naukowej
Na UAM konsultacje w sprawie rozporządzeń do Ustawy 2.0 dotyczących ewaluacji działalności naukowej

W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo reprezentował także  Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki. 

Na UAM konsultacje w sprawie rozporządzeń do Ustawy 2.0 dotyczących ewaluacji działalności naukowej

Obaj goście zaprezentowali proponowane przez MNiSW zasady procesu ewaluacji. Zaproszeni do UAM przedstawiciele uczelni w ponad trzygodzinnej dyskusji  mieli możliwość  przedstawienia swoich stanowisk, komentarzy, uwag oraz pytań w tym niezwykle ważnej dla przyszłości każdej uczelni kwestii.

Na UAM konsultacje w sprawie rozporządzeń do Ustawy 2.0 dotyczących ewaluacji działalności naukowej

- Nowa ewaluacja będzie dokonywana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni lub instytutów. Nie będzie już polegała na zestawianiu ze sobą wydziałów o często nieporównywalnym profilu. Dlatego też będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – podkreślił na spotkaniu Premier Jarosław Gowin. 

Na UAM konsultacje w sprawie rozporządzeń do Ustawy 2.0 dotyczących ewaluacji działalności naukowej

Szczegółowe zasady ewaluacji działalności naukowej uczelni zostaną ustalone w postaci  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie