Młodzi naukowcy z UAM ze stypendiami START

Fotografia w nagłówku
Nauka w Polsce
Nauka w Polsce
Obraz

Stu młodych badaczy otrzymało w sobotę na Zamku Królewskim stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Wręczone już po raz 26. stypendia START mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. W tegorocznej edycji konkursu FNP przeznaczyła na stypendia ok. 3 mln zł.

Przemawiając podczas uroczystości rozdania stypendiów, prezes FNP prof. Maciej Żylicz podkreślił, że laureaci stypendiów START wyróżniają się również w kolejnych latach pracy naukowej. Jako przykład mierzalnego sukcesu programu podał fakt, że stypendystom START udaje się uzyskać habilitację ok. 10 razy szybciej niż statystycznemu polskiemu naukowcowi. "To jest ogromny sukces" - mówił.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Michał Antoszczak - Wydział Chemii

Szymon Chlebowski - Instytut Filozofii

Jakub Ciążela - Wydział Nauk Geograficznych

Dariusz Drążkowski - Wydział Nauk Społecznych

Wojciech Dyba - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Rafał Jończyk - Wydział Anglistyki

Anna Kołos - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Paweł Korpal - Wydział Anglistyki

Krzysztof Kuciński - Wydział Chemii

Martyna Kusak - Wydział Prawa i Administracji

Więcej na stronie Nauka w Polsce

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie