Matura z uniwersytetem

Fotografia w nagłówku
Dyrektor szkoły Xyz - fot. Ktoś Kowalski
Dyrektor szkoły Xyz - fot. Ktoś Kowalski

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach. Myślę, że informacja o nim zelektryzowała nie tylko samych słubiczan, ale i społeczność licealną w całej Wielkopolsce. Bo to i nobilitacja i honor, a dla naszej uczelni to swoisty poligon doświadczalny, dzięki któremu Uniwersytet zyska pogłębioną wiedzę na temat oczekiwań, jakie wobec Uczelni mają uczniowie szkół średnich.

Prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas zaskoczył wielu. W wywiadzie dla słubickiej TV HTS przyznał: Liceum rusza w nowym roku szkolnym. Dr Jan Zgrzywa, pomagający prof. Wallasowi w organizowaniu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach tonuje emocje. Spokojnie. Jesteśmy na to przygotowani – mówi z uśmiechem. Dzięki pomysłowi utworzenia uniwersyteckiego liceum nasza Uczelnia chce jeszcze bardziej zaistnieć w świadomości licealistów z zachodniej Polski i wzmocnić swoją pozycję na uczelnianym rynku, na którym funkcjonuje już ponad 20 lat. Pomysł Liceum Uniwersyteckiego pierwszy raz zaistniał w naszej wyobraźni przed 2010 rokiem. Wówczas się nie udało – mówi dr Zgrzywa – Tym razem jest inaczej i bardzo się z tego cieszę. 15 marca w siedzibie nowego LO odbędzie się spotkanie zapoznawcze z rodzicami obecnych gimnazjalistów. Zewsząd dostajemy sygnały, że to dobra inicjatywa. Przy tworzeniu nowej placówki wykorzystana zostanie cała baza naukowo-dydaktyczna uniwersytetu, a więc laboratoria, sale wykładowe czy biblioteka. Uczniowie otrzymają też indywidualną opiekę naukową, ukierunkowaną w zależności od zainteresowań. Uniwersytet chce utworzyć trzy profile; humanistyczny, matematyczno-informatyczny i fizyczno-chemiczny. Część kadry będzie pochodziła z UAM.

Statut szkoły został zaakceptowany przez kuratora oświaty – mówi prof. Tadeusz Wallas – Stawiamy na klasy językowe z angielskim i niemieckim. Proszę sobie wyobrazić, że podstawa programowa zakłada minimalnie 450 godzin. UAM we współpracy z LO daje 1200 godzin. Zdaniem prof. Wallasa szkoła będzie realizowała podstawę programową, ale znaczenie wzbogaconą o elementy nauczania akademickiego. Szkoła będzie funkcjonowała w jednym ze skrzydeł słubickiego Collegium Polonicum – mówi dr Zgrzywa. Nie będzie oddzielona od reszty społeczności akademickiej. Profesor Tadeusz Wallas mówił w rozmowie ze słubicką TV o opiece mentorskiej. To będzie zupełne novum.

Według dr. Zgrzywy taka opieka mentorska będzie możliwa od drugiego roku. W trakcie pierwszego, szkoła będzie się chciała zorientować co do aspiracji i potrzeb młodych ludzi. W drugiej klasie otrzymają oni od Uczelni opiekę mentorów, którzy skupiać będą osoby o podobnych zainteresowaniach. Ta opieka polegać będzie na wzmożonym kontakcie; uczeń LO – nauczyciel akademicki – mówi dr Zgrzywa – To oni sprowokować mają uczniów do tego, by nauczyli się uczyć, a przy okazji rozwijać wyobraźnię i wrażliwość. Mentor ma szansę stać się dla młodego człowieka mistrzem, przewodnikiem. Będzie dzielić się swoim doświadczeniem życiowym, nie tylko zawodowym. Oczywiście, jeśli będzie „mentoringowa chemia” i uda się zbudować relację opartą na zaufaniu, w czym będziemy pomagać. Spotkania mają odbywać się osobiście, ale również za pośrednictwem Internetu. Władze uczelni zdecydowały o tym, że w skrzydle Polonicum powstaną trzy klasy, które obecnie uczyć się będą w systemie trzyletnim. Niewątpliwą zachętą będzie też stworzenie klas, w których liczba uczniów nie będzie przekraczać 16 osób. Uczniowie w ramach zajęć będą brali udział w życiu UAM. Będą zapraszani np. na Festiwal Nauki w Poznaniu, będą współpracować z kolegami zza Odry. Odwiedzać Viadrinę, czy uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym. Spodziewając się uczniów spoza Słubic, przygotowuje się dla nich miejsca noclegowe. Rekrutacja rusza niebawem. Więcej na jej temat można się dowiedzieć na stronach internetowych Collegium Polonicum jak i na FB Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. 

Nauka Ogólnouniwersyteckie