Mateusz Buszkiewicz ze stypendium Max Planck...

Fotografia w nagłówku
Mateusz Buszkiewicz
Mateusz Buszkiewicz
Obraz

Mgr Mateusz Buszkiewicz z Zakładu Postępowania Cywilnego został laureatem stypendium Max Planck Luxembourg PhD Scholarship 2019. Stypendium umożliwia odbycie pobytu badawczego w Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law w 2019 roku.

Mgr Buszkiewicz specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (zwłaszcza w zakresie niewypłacalności podmiotów powiązanych).

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Studiował również w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz ukończył roczny kurs prawa brytyjskiego organizowany przez British Law Centre przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Jest autorem artykułów naukowych, zdobywcą wyróżnień za działalność naukową oraz czynnym uczestnikiem ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych.

Nauka Wydział Prawa i Administracji