Laboratorium Kobiet. Gdy nauka jest kobietą

Fotografia w nagłówku
Gdy nauka jest kobietą
Gdy nauka jest kobietą

 

W imieniu zespołu projektu "Gdy nauka jest kobietą" zapraszamy na pierwsze ogólnouniwersyteckie Laboratorium Kobiet: rozpoznania problemów, poszukiwanie rozwiązań. Chcemy wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 

Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. w godzinach 10:00-13.30 w Auli Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.

Uprzejmie prosimy o rejestrację na wydarzenie pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1W0JJoxAzY7Bhk4J5LffqA87IbZ5pBN2sv-gCvduwAtQ/viewform?edit_requested=true

W programie prezentacje panelowe i dyskusje w małych grupach moderowane wzorem modeli demokracji bezpośredniej, których celem będzie wskazanie na najważniejsze problemy i postulaty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn na naszym Uniwersytecie.

Ramowy Program „Laboratorium Kobiet"

29 listopada 2018 r.

9:30 rejestracja 

10:00 10.15 Otwarcie Laboratorium Kobiet (wystąpienie JM Rektora UAM prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego oraz prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, prorektorki ds. studenckich)

10.15- 11.00 Sesja panelowa

Europejska Karta Naukowca - co  niej dla nas wynika - prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektorka ds. kształcenia UAM

Oblicza dyskryminacji w świetle prawa pracy -  dr Aleksandra Bocheńska, Wydział Prawa i Administracji UAM

Przeciwdziałanie dyskryminacji na UAM - prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak Pełnomocnik Rektora UAM ds. równego traktowania

11:00-11.30 Poznaj pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego

wystawa "Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939" prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, dr Iwona Chmura-Rutkowska 

happening Koła Literacko-Teatralnego "Dygresja" 

11:30-13.00 Prace warsztatowe przy stolikach tematycznych

praca w grupach wokół zagadnień: KARIERA, PRZESĄDY, LIDERKA, DOM,KOBIETA I..., HYDEPARK

13:00-13.30 Podsumowanie 

 

Zapoznaj się z idea projektu pod linkiem:

http://uniwersyteckie.pl/nauka/gdy-nauka-jest-kobieta

 

Będziemy dyskutować i poszukiwać rozwiązań w następujących obszarach.

 

KARIERA - o awansach naukowych i związanych z nimi wyzwaniach

Prowadzenie: prof. UAM Magdalena Koch (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), dr Lucyna Marzec (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM),

Przy stoliku będziemy dyskutować o  zagadnieniach związanych z rozwojem kariery akademickiej: Jak planować i jak organizować swoją karierę akademicką? Co wpływa na blokująco na karierę, a jakie czynniki ją ułatwiają? Jak kobiety funkcjonują w systemie grantów i mobilności akademickiej? Poszukamy też sposobów na wzmacnianie i usprawnianie kariery akademickiej na naszym uniwersytecie oraz rozwiązań dla najważniejszych lokalnych problemów.

 

PRZESĄDY - (auto)stereotypy, uświadomione lub nie i co z tego wynika

Prowadzenie: prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM),

Porozmawiamy o tym, czy w związku z wykonywaną pracą badaczki/uczonej istnieją stereotypy i fałszywe wyobrażenia (przesądy) dotyczące kobiet. Zapytamy o przyczyny i skutki takich społecznych wyobrażeń i czy jest możliwość funkcjonowania kobiet w nauce ma "własnych zasadach" i tworzenia własnego, nie tylko naukowego wizerunku.

LIDERKA - o zarządzaniu w nauce

Prowadzenie: prof. Bogumiła Kaniewska prorektorska ds. studentów, prof. UAM Beata Mikołajczyk protektorka ds. Kształcenia, prof. Ewa Kraskowska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

Porozmawiamy o tym, dlaczego taki niewiele kobiet pełni wysokie funkcje w zarządzaniu nauką. Zapytamy o przyczyny i skutki takiej dysproporcji, a przede wszystkim: co należy zmienić, by zachęcić badaczki do udziału w gremiach decyzyjnych i przekonać do takiej zmiany środowisko akademickie.

 

 

DOM, KOBIETA I…

Prowadzenie: dr Iwona Chmura Rutkowska, (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)

- Role rodzinne i nieodpłatna praca kobiet w domu - w szczególności macierzyństwo i opieka nad osobami zależnymi, brak sprawiedliwego podziału prac domowych, związany z tym „podwójny etat”, nadmierne obciążenia, presje, utrudnienia środowiskowe i instytucjonalne oraz leżące u ich podstaw przekonania i stereotypy, są najczęściej wskazywaną barierą rozwoju naukowego i zawodowego kobiet na wszystkich etapach ich życia. Mimo twardych wyników badań i analiz, którymi dysponujemy, problem ten rzadko jest tematem otwartych dyskusji, naukowych debat, czy wreszcie czynnikiem branym pod uwagę przy kreowaniu środowiska pracy. Są kobiety, które w sprzyjających okolicznościach radzą sobie z podwójnym obciążeniem. Jednak większość z nich płaci wysoką cenę spowolnienia lub wyhamowania kariery naukowej i zawodowej. Czy i co możemy zrobić w tej sprawie?

 

HYDEPARK

Prowadzenie: dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska (Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie i Joanna Morawska-Janclewicz (Dział Organizacyjno-Prawny UAM)

Forum swobodnej dyskusji o równych szansach i równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w pracy naukowej. Czekamy na zgłaszanie wniosków, spostrzeżeń, problemów, a także propozycji uregulowań strukturalnych dotyczących kwestii równouprawnienia ze względu na płeć.

Nauka Ogólnouniwersyteckie