Język religijny dawniej i dziś

W Collegium Maius trwa właśnie interdyscyplinarna konferencja naukowa „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”.  W spotkaniu udział biorą naukowcy wielu dziedzin: poloniści, slawiści, teolodzy, którzy do Poznania przyjechali z całej Polski.

W programie dwudniowej konferencji m.in. prezentacja o wpływie chrześcijaństwa na dzieje języka w Polsce, opisy nieba i piekła w tekstach mistyków, a także dyskusja nad rolą wspólnot religijnych w odzyskaniu i odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Organizatorami konferencji są  Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN – Zespół Języka Religijnego, Międzynarodowy Komitet Slawistów – Komisja Języka Religijnego oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej