Jedyny geolog ze Startem

Fotografia w nagłówku
Doktor Jakub Ciążela
Doktor Jakub Ciążela
Obraz

Doktor Jakub Ciążela z Instytut Geologii UAM został laureatem prestiżowego stypendium Fundacji Nauki Polskiej START . Stypendium skierowane jest do najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Jego wysokość to 28 tys. zł. W tym roku otrzyma je stu młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a tylko jedno z nich przyznano geologowi.

Jakub Ciążela bada migrację cennych metali między płaszczem Ziemi a dnem oceanu i powstawanie oceanicznych złóż metali. Ostatnie wyniki tych badań opublikowano w renomowanych czasopismach Geology (2017) oraz Geochimica et Cosmochimica Acta (2018). Opiekunem naukowym Jakuba jest prof. zw dr hab. Andrzej Muszyński, a w badaniach uczestniczą również dr Marcin Siepak oraz studenci geologii Bartosz Pieterek i Jakub Jaworski.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych