Jak słowik ze słowikiem

Fotografia w nagłówku
Słowik rdzawy. Fot. Wikipedia
Słowik rdzawy. Fot. Wikipedia

 

W jaki sposób konkurencja wpływa na wybór siedlisk u zwierząt? - to zagadnienie wzięła pod lupę międzynarodowa grupa naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy). Wyniki przeprowadzonej przez nią analizy zostały opublikowane w piśmie "Journal of Animal Ecology".

Jak tłumaczy w rozmowie z PAP jeden z autorów artykułu, dr hab. Lechosław Kuczyński z UAM, nie znamy jeszcze dobrze mechanizmów odpowiedzialnych za różnicowanie nisz ekologicznych u konkurujących gatunków. Dlaczego tak jest? Większość badań skupia się bowiem na różnicach pomiędzy obszarami wspólnego występowania gatunków - a obszarami, na których każdy z gatunków występuje oddzielnie.

Tymczasem w strefie współwystępowania (tzw. strefie sympatrycznej) znaleźć możemy zarówno miejsca zajmowane równocześnie przez oba gatunki - lub tylko przez jeden z nich. "To daje do myślenia: dlaczego taki wzorzec powstaje?" - opowiada dr Kuczyński.

Obiektem badań były dwa blisko spokrewnione gatunki ptaków: słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) oraz słowik szary (Luscinia luscinia). Gatunki te rozdzieliły się ok. 1,8 mln lat temu, we wczesnym plejstocenie. Obecnie współwystępują one w strefie rozciągającej się od Danii przez Niemcy, Polskę, Ukrainę i Węgry aż do Morza Czarnego.

"Oba gatunki słowików pod względem budowy są niemal identyczne" - podkreśla dr Kuczyński. - "Różnią się śpiewem, niemniej jego fragmenty są często kopiowane i na terenach występowania sympatrycznego można spotkać śpiew mieszany. Udokumentowana została sporadyczna hybrydyzacja, co wskazuje, że bariery rozrodcze u tych gatunków nie są kompletne. Oba gatunki słowików preferują te same siedliska gęstych krzewów, głównie w wilgotnych miejscach, a ich terytoria występują często w bliskim sąsiedztwie".

Jak się jednak okazało, konkurencja pomiędzy tymi gatunkami wyraźnie wpływa na wybór siedlisk. W obszarach współwystępowania, kiedy do gry wchodzi sąsiad, preferencje gatunków się różnicują.

Więcej na ten temat na stronie http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28896%2Ckonkurencja-w-stylu-slowika.html

 

Nauka Wydział Biologii