Homini Vere Academico dla profesora

Profesor Henryk Olszewski Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań otrzymał medal Homini Vere Academico z rąk Rektora prof. Andrzeja Lesickiego. Medal jest przyznawany od 2013 roku.
Profesor Henryk Olszewski posiada bogaty dorobek naukowy, który obejmuje ponad tysiąc pięćset pozycji z dziedziny nauk historyczno-prawnych, teorii państwa i prawa oraz metodologii nauk. Otrzymał liczne i prestiżowe nagrody i odznaczenia m.in. godność doktora honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.
Profesor Henryk Olszewski był wykładowcą na trzech polskich uniwersytetach i kilku zagranicznych, Wypromował ponad 250 magistrów i jest współautorem doskonałego podręcznika, brał także udział w kilkudziesięciu postępowaniach o nadanie tytułów naukowych.

Nauka Wydział Prawa i Administracji