Erasmus dla uniwersyteckiej administracji

Fotografia w nagłówku
fot. Przemysław Stanula
fot. Przemysław Stanula

SUCTI czyli System University Change Towards Internationalization, to projekt wzmocnienia kadry administracyjnej szkół wyższych poprzez zapewnienie wiedzy i umiejętności związanych z procesem umiędzynarodowienia uczelni. W projekcie bierze udział wiele europejskich uczelni takich jak uniwersytety z Porto, Mediolanie, czy Barcelonie. Na Uniwersytet im Adama Mickiewicza SUCTI dotarło dzięki temu, że uczelnia należy do grupy Santander Universidades.

- Chciałbym, abyśmy te zmiany związane z internacjonalizacją na UAM przeprowadzali nie tylko metodą top-down, ale przede wszystkim od dołu do góry. Chciałbym, abyście byli Państwo na swoich wydziałach ambasadorami tych zmian – mówił do uczestników zakończonych właśnie na UAM warsztatów Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki.

 

Zobacz: Zmiana. Rozmowa z kanclerzem dr. Marcinem Wysockim

 

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki

 

– Tworzymy ciekawą ofertę edukacyjną głównie z myślą o naszych studentach. Także wykładowcy mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych, by poszerzać współpracę międzynarodową między UAM a uczelniami na całym świecie. Także pracownicy administracyjni stanowią grupę wspierającą wszelkie inicjatywy i dlatego powinni mieć możliwość szkoleń i wyjazdów – dodaje Joanna Domagała, zastępca kierownika działu współpracy z zagranicą UAM, oraz jedna z koordynatorów SUCTI.

 

Szkolenie SUCTI

 

Drugie w tym roku warsztaty odbyły się w dniach 18-19 września i uczestniczyło w nich 21 pracowników administracji UAM.

Nauka Ogólnouniwersyteckie