Dr Joanna Długosz wiceprezesem

Fotografia w nagłówku
Dr hab. Joanna Długosz
Dr hab. Joanna Długosz
Obraz

Dr. hab. Joanna Długosz została wybrana na wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stypendystów DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).

Do zadań Stowarzyszenia należy utrzymywanie i pogłębianie kontaktów naukowych pomiędzy Polską i Niemcami, w tym zwłaszcza inicjowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany stypendialnej oraz informowanie o możliwościach studiowania i prowadzenia prac badawczych w Niemczech. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel utrzymywanie kontaktów z byłymi i obecnymi stypendystami DAAD.

Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: organizowanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, w tym przede wszystkim o interdyscyplinarnym charakterze oraz pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi między stypendystami DAAD. Stowarzyszenie działa również na rzecz osób zainteresowanych kontynuowaniem pracy naukowej. W tym zakresie inspiruje i propaguje udział DAAD w poszerzaniu polskim uczonym możliwości ich kontaktu z nauką światową.

Nauka Wydział Prawa i Administracji