Doktor Sokołowski z nagrodą

Fotografia w nagłówku
Łukasz Sokołowski
Łukasz Sokołowski
Obraz

Praca doktorska pt. „Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny”  dra Łukasza Sokołowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM uzyskała  nagrodę I stopnia w II ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie z dziedziny prawa rolnego. Serdecznie gratulujemy!

Nauka Wydział Prawa i Administracji