Dobre publikacje główną walutą w świecie nauki

Fotografia w nagłówku
fot. Jagoda Haloszka
fot. Jagoda Haloszka

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej ma miejsce konferencja naukowa pt. "Efektywna Komunikacja Naukowa – jak doskonalić sztukę pisania tekstów", która ma pogłębić wiedzę naukowców na temat umiejętności z zakresu tworzenia dobrych tekstów naukowych i efektywnego komunikowania badań naukowych. Organizatorami konferencji są Biblioteka Uniwersytecka, Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Scholarly Communication Research Group UAM.

 

Podczas konferencji pracownicy naszego Uniwersytetu dowiedzą się m.in. gdzie i jak publikować teksty, jak liczą się publikacje w nowej ewaluacji. Poznają również sposoby zbierania literatury i ich cytowania oraz jak wygląda współpraca przy tworzeniu artykułów naukowych. Oprócz wymienionych zagadnień podjęty zostanie także ważny temat drapieżnych czasopism/wydawców i konferencji. 
 

- Obecnie dla autora publikacji naukowej kluczowe znaczenie ma nie tylko umiejętność przygotowania prac o wysokim poziomie merytorycznym i technicznym, ale wybór odpowiedniego czasopisma czy wydawnictwa naukowego oraz aktualna – w tym momencie nowa – wiedza dotycząca zasad ewaluacji dorobku naukowego. Wszystkie te elementy mają decydującą rolę dla efektywnej komunikacji naukowej  - podkreśla prof. Emanuel Kulczycki z Scholarly Communication Research Group UAM. 

Konferencja skierowana jest do naukowców na każdym etapie kariery naukowej, w szczególności do młodych adiunktów i doktorantów zainteresowanych praktyczną wiedzą i doskonaleniem umiejętności z zakresu tworzenia dobrych tekstów naukowych i efektywnego komunikowania badań naukowych.

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie