Diamentowe granty to wielki sukces

Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz
prof. Tomasz Mizerkiewicz
Prof. Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

 

Jak wydziały „zaliczyły”” pierwszy rok? 2>

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole   dziekańskim  z nowymi pomysłami  i pootwierał nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile  postawione przez  wydziałem  „Zadania do wykonania” zostały zrealizowane?  Co  przyniosło największe zadowolenie?  Co przybliża  wydział  do  celów i zadań dalekosiężnych? Jakie zadania  swojej aktualności wciąż nie tracą, a przeciwnie - wymagają   dalszego wysiłku?  Co napawa optymizmem, co obawą? Co nakazuje  korygowanie planów? Co na dziś jest zadaniem palącym? 

 

Prof. Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału  Filologii Polskiej i Klasycznej

Miniony rok akademicki był dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej okresem wielu sukcesów i udanych przedsięwzięć naukowych. Cieszyły nas prestiżowe mianowania i wyróżnienia m.in. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę habilitacyjną w 2016 roku dla dr hab. Marii Marcinkowskiej-Rosół, Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla prof. Małgorzaty Hendrykowskiej za książkę Historia polskiego filmu dokumentalnego, wybór prof. Anny Legeżyńskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, powołanie prof. Krystyny Bartol do Rady NCN oraz na członka czynnego PAU.

Z równą radością przyjmowaliśmy sukcesy naszych studentów oraz doktorantów. Pierwszy raz w dziejach wydziału aż troje z nich otrzymało Diamentowy Grant, ponadto sięgali po stypendia NCN, liczne stypendia MNiSW, a nawet medale na Uniwersjadzie w Tajpej.

Udało się z wielkim powodzeniem zrealizować najważniejsze imprezy naukowe, wokół których koncentrowało się życie naukowe wydziału: konferencja „KOR i literatura” połączona z otwarciem Pasażu Stanisława Barańczaka, festiwal „Słowiańska Wieża Babel”, Dni Odysei, otwarcie Archiwum Odojewskiego, Festiwal Teatralny Nowa Siła Kuratorska, i in. Zgodnie ze strategicznym programem przygotowywania się do oceny parametrycznej miniony rok był czasem finalizowana olbrzymiej liczby publikacji, dzięki czemu mogliśmy zgłosić do owej oceny parametrycznej 260 monografii.

Przeprowadziliśmy zamierzone zmiany instytucjonalne, katedry filmoznawstwa i teatrologii zostały przekształcone w instytuty, dzięki czemu wydział zyskał jednolitą strukturę organizacyjną, gdyż jego jednostki naukowe to 5 instytutów. Na nowy etap rozwoju instytucjonalnego wkroczyło Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, które uzyskało od ministerstwa prawo do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych.

Powstała nowa strategia promocyjna wydziału, którą realizujemy poczynając od nowego logo i profilu internetowego „Fredry 10” po cieszące się powodzeniem kolorowe gadżety wydziałowe (kolory oznaczają poszczególne instytuty).

Równie istotne okazały się bardzo liczne działania integrujące naszą społeczność. Świetnym tego dowodem był Konkurs na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny (przeprowadzony dzięki wygranej w uniwersyteckim konkursie na najlepszy projekt projakościowy), do którego zgłosili mnóstwo znakomitych projektów nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale też studenci i pracownicy administracji.

W chwili obecnej wydział rozwija z niezwykłym impetem działalność naukową i dydaktyczną, unowocześnia się i internacjonalizuje. Sporym niepokojem napawa nas jednak od roku zbliżająca się zmiana w szkolnictwie wyższym. Jeśli nie będzie ona prowadziła do naruszenia nietykalnej zasady autonomii uniwersytetu i nie wywoła destabilizacji w zasadach naszej pracy naukowej i dydaktycznej, kolejne lata ułożą się dla wydziału pomyślnie. 

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej