Cyfrowy warsztat humanisty?

Obraz

Rzeczywistość cyfrowa wkroczyła w życie codzienne i już nie wyobrażamy sobie życia bez jej dobrodziejstw. Czy może być ona również użyteczna dla humanistów? Czy cyfrowe narzędzia i nowe metodologie badawcze, które tych narzędzi wymagają, są zagrożeniem dla humanistyki czy może jednak szansą? O tym dyskutują dzisiaj (25.06) uczestnicy seminarium „Cyfrowy warsztat humanisty. Czy nowa platforma humanistyki cyfrowej jest nam potrzebna?”, które odbywa się w Collegium Maius.

Od kilku lat obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania zjawiskiem zwanym humanistyką cyfrową. Pokłosiem tego zainteresowania są liczne projekty dygitalizacyjne przede wszystkim zasobów bibliotecznych. Nie wyczerpują one jednak wszystkich możliwości jakie daje nam współczesna technika.

W 2017 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej zespół ds. Cyfryzacji Nauki podjął starania o stworzenie miejsca – platformy, gdzie będzie można rozwijać narzędzia i projekty cyfrowe służące humanistom, przede wszystkim filologom z UAM.

Po roku działalności przyszedł czas na podsumowania czego efektem jest seminarium.  Czy nowa platforma humanistyki cyfrowej jest potrzebna? Czego brakuje w już istniejących projektach i narzędziach cyfrowych? A może stwarza ona szanse na niespotykane dotąd możliwości przetwarzania i analizy tekstów.

Wśród prezentowanych w Salonie Mickiewicza pod kopuła zagadnień znajdują się m.in. cyfrowy warsztat humanisty (prof. Piotr Wierzchoń z Zakładu Filologii Koreańskiej), warianty pisowni polskich wyrazów: historyczne i zniekształcone przez OCR (prof. Krzysztof Jassem i dr Filip Graliński z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM), uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych (dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) a także  cyfrowa platforma zasobów PAN - Biblioteki Kórnickiej (mgr Aleksandra Losik-Sidorska z PAN). Na koniec o starzeniu się, przemijaniu i umieraniu (ludzi i technologii) opowie dr hab. Rafał Wójcik z Oddziału Zbiorów Specjalnych, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Organizatorami spotkania są Zespół ds. Cyfryzacji Nauki na WFPiK, Wydział Neofilologii, Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość, Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej.  

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej