Centrum Studiów Katalońskich

Po Londynie i Paryżu przyszedł czas na Poznań. Dzisiaj w Instytucie Filologii Romańskiej swoją działalność zainaugurowało Centrum Studiów Katalońskich wspólne przedsięwzięcie UAM i Institut Ramon LLull, organizacji, która od lat zajmuje się promocją i rozpowszechnianiem wiedzy na temat języka i kultury  katalońskiej.

Institut Ramon LLull podobnie jak Instytut Cervantesa czy Instytut Goethego jest obecny w wielu miejscach, podejmując m.in. współpracę z największymi i najlepszymi uniwersytetami i szkołami wyższymi na świecie. Tworzy tym samym sieć Instytutów, które z jednej strony mają służyć promocji kultury i języka katalońskiego z drugiej stwarza możliwości współpracy. To stawia przed UAM zadanie specjalne.  Poznańskie Centrum jako jedyne w Polsce ale też Europie Środkowej stanie się znaczącym ośrodkiem promującym wiedzę na temat krajów, w których mówi się po katalońsku a wiec Walencji, Balearów czy Katalonii właśnie – mówił w trakcie uroczystości  prof. Alfons Gregori koordynator projektu. Jesteśmy bardzo dumni, że to u nas właśnie takie Centrum powstało.

 

Na UAM uczymy katalońskiego od początku lat 90. ubiegłego wieku – mówi prof. Mirosław Loba dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej. Od wielu lat za pośrednictwem, Institutu Ramon LLull zapraszaliśmy do nas lektorów języka katalońskiego. Wielu z nich zrobił karierę literacką i akademicką. Między innymi wśród naszych pracowników znalazł się Xavier Farré poeta i tłumacz na język kataloński twórczości  Adama Zagajewskiego i Czesława Miłosza. Od wielu lat związany z Poznaniem jest prof. Alfons Gregori, którego cała kariera naukowa związana jest z UAM. Mamy grono specjalistów w tym prof. Barbarę Łuczak specjalizującą się m.in. w literaturze katalońskiej.

Dzięki nowo powstałemu Centrum ta współpraca na pewno się poszerzy.

 

Działalność Centrum  finansowana przez Institut Ramon LLull pomoże w nauczaniu języka katalońskiego, otwiera też nowe możliwości związane z publikacją opracowań naukowych, organizacją seminariów i konferencji. Pozwoli też na działania kulturalne.  Z okazji inauguracji Centrum obyło się w Teatrze Ósmego Dnia przedstawienie pt. „Diamentowy Pałac” katalońskiej grupy Cia mea Culpa. Dzisiejszą inaugurację Centrum natomiast uświetnił wykład Carme Gregori z Universitat de Valencia na temat twórczości Carme Riera.

 

 

Nauka Wydział Neofilologii