25-lecie Protetyki Słuchu w Instytucie Akustyki

Sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych" zainaugurowało obchody uroczystości 25-lecia Protetyki Słuchu w Instytucie Akustyki UAM.  Do życia powołano także „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu". 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie