Sfinks? Czasem warto spojrzeć w górę

Fotografia w nagłówku
Sfinks
Sfinks

Sfinks nad wejściem do rektoratu? Tak, jest on umieszczony na hełmie bogini Ateny-Minerwy, której głowa zdobi portal wiodący do obecnej siedziby rektora UAM. Sfinks na głowie bogini jest płci żeńskiej i nosi królewską chustę nemes. Przedstawienie bogini mądrości ze sfinksem znajduje swoje analogie jeszcze w starożytności. Było to symboliczne przedstawienie zależności kultury zachodniej od mądrości i osiągnięć cywilizacji starożytnej, przede wszystkim egipskiej.

Zobacz: O fenomenie Sucre Pedro Ximéneza de Abrill Tirada
Autorem rzeźby jest Eduard Fürstenau, który wykonał projekty budynku w Ministerstwie Robót Publicznych.

Kultura Ogólnouniwersyteckie