PNL. Nominowany Wiktor Marzec

Fotografia w nagłówku
Wiktor Marzec
Wiktor Marzec

Jeszcze dzisiaj rozstrzygnięcie w kwestii Poznańskiej Nagrody Literackiej. Kolejnym nominowanym jest Wiktor Marzec.

Wiktor Marzec (1985), - przedstawiciel prozaików w wydaniu akademickim, socjolog i filozof (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) przykuł uwagę Kapituły PNL książką Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne (Kraków 2017), poświęconą oddolnej mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej robotników w okresie tejże rewolucji, ukazanej z perspektywy socjologiczno-politologicznej.

Zobacz: PNL już w piątek. Ilona Witkowska

Kultura Ogólnouniwersyteckie