Muzykalnie na UAM

Koncert Rektorski z cyklu „Muzykalny UAM”. 7 maja Sala Lubrańskiego Collegium Minus.
 

 

Kultura Ogólnouniwersyteckie