Życie Uniwersyteckie Nr 9/2015

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
Wy
darzenia
5 | Spotkanie akademików
z premier ewą Kopacz
Perła honorowa
dla prof. Mariusza Jaskólskiego
absolwenci teologii
stowarzyszeni od 15 lat
Uczelnia Stoi badaniaMi
6 | zmian na lepsze – nigdy dość
z rektorem UaM,
prof. bronisławem Marciniakiem,
rozmawia Jolanta lenartowicz
W PraWnych raMach
8 | dopasowywanie statutu
z prof. Krzysztofem Krasowskim,
prorektorem UaM, rozmawia
Jolanta lenartowicz
naSz UniWerSytet
9 | laureaci nagród Prezesa rady
Ministrów
Medal dla nobliSty
10 | Wirtuoz chemii
naSz UniWerSytet
11 | zdaniem centrum badań
Migracyjnych UaM
We WSPółdziałaniU
12 | Wchodzimy w okres dojrzałości
z prof. Jerzym Kaczorowskim,
dziekanem Wydziału Matematyki
i informatyki UaM
oraz prof. Jerzym Szymańskim,
kierownikiem zakładu teorii
algorytmów i bezpieczeństwa
danych, rozmawia Magda ziółek
Jedyne taKie laboratoriUM
13 | tu odkrywa się pasje
90-lecie ogrodU botanicznego UaM
14 | „botanik” – staruszek zawsze
zielony
naSz UniWerSytet
16 | W trosce o adiunktów
ProJeKty
17 | z kolorowej perspektywy
od biedruska do ostrowa
tu
mskiego czyli geopark
integracJe
18 | Stypendyści Kirklanda
w Poznaniu
W noWych rolach
19 | Kopciuszek z UaM...
na transatlantyku
nagroda banacha
dla Fina
liczy Się PraKtyKa
20 | dziennikarze z UaM
naSz UniWerSytet
21 | naukowe lato
na Wolinie
naUKa na Scenie
22 | nauczanie przez
eksperymentowanie
23 | czasopisma naukowe
– bez granic
Jedyny taKi cyKl MalarSKi
24 | Maryja z częstochowy
drUga SzanSa na indeKS
25 | Skandynawia w modzie
KS
iążKi
26 | z uniwersyteckiej oficyny
na SPortoWo
27 | cel: ekstraklasa
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF