Życie Uniwersyteckie Nr 9/2013

Spis treści
4-5 | WYDARZENIA
● Krótko
● Delegacja z Chin w Collegium
Polonicum
● 44 spotkanie lingwistów
● Zjazd polskich fizyków
6-7 | WYDARZENIA
● Poznaniacy znów
w światowej czołówce
● Porównywanie prawa
● Odznaczenie
dla dyrektora Polonicum
● Językowa konstrukcja
granic społecznych
8-9 | POROZMAWIAJMY
● Jesteśmy Uniwersytetem
otwartym
Z prof. Bronisławem Marciniakiem,
rektorem UAM rozmawia Jolanta
Lenartowicz
10-12 | Z PERSPEKTYWY MINISTRA
● Z niczego się nie wycofuję...
Z prof. Jackiem Gulińskim, byłym
prorektorem UAM, obecnie
podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia
Dominika Narożna
13 | DNI DZIEDZICTWA
● Nie od razu Polskę zbudowano
14-15 | NA NOWO
● UAM odświeżany
16 | NIE TYLKO NAUCZANIE
● Pedagogika na dziś
17 | NASZ UNIWERSYTET
● Młodzi czy początkujący
● Portal Naukowca
– badaj, odkrywaj, zyskuj!
18 | Z BADAŃ NAD JĘZYKIEM
Mowa w bazie
Z prof. Grażyną Demenko, kierownikiem
Zakładu Fonetyki Instytutu
Językoznawstwa UAM,
rozmawia Maria Rybicka
● Jak cię widzą
20-21 | UNIWERSYTET
PONAD GRANICAMI
● Polsko-rosyjska szkoła letnia
● Rosyjskie lato na UAM
Z prof. Leopoldem Moskwą,
pełnomocnikiem rektora ds. współpracy
z uniwersytetami Federacji Rosyjskiej,
rozmawia Magda Ziółek
22-23 | MIĘDZYNARODOWE
KOLOKWIUM
● O teatrze
średniowiecznym – w teorii
i praktyce
● Wizyty w świątyniach
Wiecznego Miasta
24-25 | SPOTKANIA
● Wolin po raz kolejny zdobyli
Wikingowie
26-27 | SPOTKANIA
● Kartki z brulionu Stefana
Paszyca
● Uchwycone w kadrze
28 | NASZ UNIWERSYTET
● Łóżko, biurko, regał czyli
studencki standard
29 | KSIAŻKA
● Czas na książkę… nie tylko
naukową
30 | KULTURA
● Aula koncertowa
31 | NASZ UNIWERSYTET
● Między nami – redaktorami
● Z piłką na plaży
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF