Życie Uniwersyteckie Nr 9/2011

Spis treści
4 | WYDARZENIA
● Kalendarium
5 | ObIEKTY STARE jAK...
NOWE
● będzie cieplej i piękniej
6 | WYDARZENIA
● O zahlastanej fifulce i nie tylko
● Nie po cudzych śladach...
● Złoty UAM
● Studia na zamówienie
7 | Z SłOWIAńSKą DUSZą
● Czytanie – trudne zadanie
8 | WYDARZENIA
● Papierowe indeksy idą
do lamusa
● Doroczne święto performatyki
10-11 | PO RAZ PIęTNASTY
● Salon dla mądrych i...
„pięknych”
● Teoria – literatura – życie
● Do biura po pracę
12-13 | SZACOWNE RODY
● Dobrzyccy – klan uczonych
● Ród Radolińskich w oczach
historyków
14-15 | ZA NOWYM
PRAWEM
● Uniwersytet rewolucji nie lubi
O tym, jakie istotne zmiany
w życiu uczelni, jej
pracowników i studentów
ustawa przyniesie – z prof.
Bronisławem Marciniakiem,
rektorem UAM rozmawia
Jolanta Lenartowicz
16 | WSPIERAMY
NAjZDOlNIEjSZYCh
● Dwadzieścia lat dla nauki
● Cegiełka warta miliony
Z prof. Krzysztofem
Sobczakiem z Wydziału
Biologii UAM, zdobywcą
grantu TEAM,
rozmawia Maria Rybicka
18 | TAK śWIęTUją INNI
● Doktorat po düsseldorfsku
19 | POTYCZKI Z jęZYKIEM
● Polska pierwszy raz
● Młodzi chemicy mają głos
20 | NAjDAlEj
I NAjZIMNIEj
● Arktyczny uniwersytet
21 | NASZ UNIWERSYTET
● VOlONTARIO
– pomóż drugiemu
22-23 | PRZED STARTEM
● Najazd maturzystów
● Adaptacja na wesoło
24-25 | PRZYjEChAlI!
● Student w wielkim mieście
26-27 | NA SPORTOWO
● Nasze srebrne koszykarki!
● UAM zwycięzcą
STUDENTEURO 2011
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF