Życie Uniwersyteckie Nr 9/2007

Spis treści
5 perspektywy
Z wizerunkiem w³asnym
Z prof. dr. hab. Stanis³awem Lorencem, rektorem
UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz
6-18 nasz Uniwersytet
Przedstawiamy wydzia³y
19 w rozwoju
UAM - placem budowy
Z Kanclerzem Stanis³awem Wachowiakiem rozmawia
Jolanta Lenartowicz
20 nowe indeksy
Tegoroczna rekrutacja zakoñczona
21- 26
Uniwersytet na sportowo
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF