Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2018

Spis treści
Wydarzenia
4 | Krótko
5 | „Wojciech” – dla Kazimierza ilskiego Media Trip na UaM nasTępcy
6 | pierwszy taki laser nasz UniWersyTeT
7 | Młodzi Organicznicy XXi wieku – kim są? pOdsUMOWanie
8 | po słupkach – w górę Z ustępującym rektorem UAM prof. Bronisławem Marciniakiem rozmawia Jolanta Lenartowicz ŚWiaT i My
10 | politolodzy opanowali poznań Z prof. Tadeuszem Walasem, dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
11 | W dobrym sąsiedztwie TO cO najWażniejsze
12 | pożegnalny senat w ogrodzie spisał się na Medal
13 | człowiek prawdziwie akademicki dOKTOraT hOnOrOWy
14 | polimery – materiał przyszłości nasz UniWersyTeT
15 | 40 lat minęło... KsiążKa
16 | polska dusza w petersburgu pOdróże KszTałcą
17 | studenci w Brukseli pOra relaKsU
18 | Wypoczywanie – trudne zadanie
19 | lato w laboratorium Wyobraźni ppnT nasz UniWersyTeT
20 | a miejsce dla pań?
21 | z uwagą i rozwagą Z prof. Magdaleną Pisarską Krawczyk – kobietą rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu – rozmawia Jolanta Lenartowicz archeOlOgia
23 | niezwykłe monety na placu Kolegiackim aBsOlWenci
24 | absolwentka w aureoli MUzyKa
25 | aula koncertowa nasz UniWersyTeT
26 | 145 mln zł na międzynarodowe programy kształcenia O kryzysie na Krymie na Wnpid UaM… nasz UniWersyTeT
27 | Kolorowe pianina w nowym jorku, paryżu, Melbourne i w Kaliszu
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF