Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2015

Spis treści
Wy
darzenia
4 | Krótko
nauka poszła w las...
Prof. Halina zgółkowa uhonorowana
została najwyższym odznaczeniem
Lasów Państwowych – „Kordelasem
Leśnika Polskiego”
5 | diamentowi studenci z UaM
Świat w wymiarze nano
SPotKajMy Się na MoŚCie
6 | Festiwal bez granic
Wy
darzenia
7 | iii edycja warsztatów
dla stażystów z izraela
Współpraca z Grupą allegro
Kurs dokształcający
na Wydziale anglistyki
PerSPeKtyWy
8 | Przyszłość uniwersytetu zależy
od jego pracowników
z prof. andrzejem Lesickim,
prorektorem UaM, rozmawia jolanta
Lenartowicz
PoStaCi Wybitne
10 | to jest mój uniwersytet
Ks
ięga doktorów HC UaM
W ŚWieCie doKUMentóW
12 | Fałszywe papiery
narzędziem przestępstw
naSz UniWerSytet
13 | narody zjednoczone
w studenckiej odsłonie
MUzyKa
14 | Universitas Cantat 2015
– fiesta barw i dźwięków
Pat
rząC WSteCz
16 | ocena życia oczyma seniora
naukowo-dydaktycznego
ProMoCja
18 | na rubieży nauka łączy się
z biznesem i edukacją
Ko
bietoM trUdniej
20 | na szczeblach kariery
naSz UniWerSytet
22 | Pierwsze poznańskie juwenalia
KULtUra
23 | aula koncertowa
SPotKania
24 | nowe wyzwania
dla akademickich biur Karier
naSz UniWerSytet
25 | Chemicy protestują
26 | Gdybym pisała o Poznaniu
z Sarą Schwardt, korespondentką
astrid Lindgren rozmawia aleksandra
Polewska
27 | Łamacze enigmy czekają
na muzeum
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF