Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2013

Spis treści
4-5 | WYDARZENIA
● Krótko
● Podaj książkę
6-7 | WYDARZENIA
● Między Poznaniem
a Irkuckiem
● Poloniści UAM w Sejmie RP
● Językowe zmagania
● Studencki Pierwszy Krok
8 | WYDARZENIA
● Niekonwencjonalia
dla promocji
● Biblioteka jak na stole
● Po hiszpańsku
9 | Z DOBRYCH NAJLEPSI
● Paryski sukces
poznaniaka
10 | DLA PRZYSZŁOŚCI
● Nowa historia Wydziału
Historycznego
11 | REKRUTACJA
● Szwecja wygrywa z Bułgarią
12 | SPOTKANIA
● Miro Gavran w Poznaniu
13 | ZBIERANIE SYGNAŁÓW
● Młodzi radzą
Rozmowa z Emanuelem Kulczyckim,
członkiem Rady Młodych
Naukowców przy ministrze nauki
14 | LAUREACI
● Kokryształy ciekawsze
niż diamenty
Rozmowa z prof. Andrzejem
Katrusiakiem, kierownikiem Zakładu
Chemii Materiałów UAM, laureatem
Nagrody Naukowej Miasta Poznania
15 | LAUREACI
● Poezja z sercem
16-17 | DIALOGI
● Festiwal zbliża i łączy
● Kulturowy most Kalisz/Hamm
18 | WAKACJE
● Trudne zadanie: wypoczywanie
19 | KULTURA
● Kaliskie spotkanie ze sztuką
● Ceramika i rzeźby
w Galerii Akademickiej
20 | SPOTKANIA
● Lato absolwentów
21 | TYSIĄCE KILOMETRÓW DALEJ
● Polonistyka na końcu świata
22 | NA GŁOSY
● Wielkie śpiewanie
trzynastu chórów
24 | KULTURA
● Aula koncertowa
25 | ROZMAITOŚCI
● Trzymilionowa Erasmuska
● Napęd Nowej Ery
26 | RAZEM
● Instytut Filologii Słowiańskiej
dzieciom
27-28 | PODRÓŻE
● Tureckie praktykowanie
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF