Życie Uniwersyteckie Nr 7-8/2009

Spis treści
4 } URODZINOWE KSIÊGI
Urodzinowe Ksiêgi dla Profesora Andrzeja Szwarca
5 } NADBA£TYCKA EDUKACJA
Czego naucza Uniwersytet Ba³tycki?
6 } NOWE ADRESY UAM
I-ligowe aspiracje
7 } GOή UCZELNI
Medal za Zas³ugi dla UAM dla profesora Silvio Panciery
8 } Z DOBRYCH NAJLEPSI
Wyró¿niamy najlepszych
10 } NASZ UNIWERSYTET
Psychologia i jej Ojcowie Za³o¿yciele
13 } NASZ UNIWERSYTET
W profesorskim gronie
14 } NASZ UNIWERSYTET
Uniwersytet w powieœci opisany
16 } KSI¥¯KA
Psychologia z ¿ycia wyros³a
17 } KAIRSKIE ZAPISKI
Studenci UAM informatyczn¹ elit¹
18 } NASZ UNIWERSYTET
Etnologia uniwersytecka w Poznaniu - wczoraj i dziœ
20 } NASZ UNIWERSYTET
Wakacje na Uniwersytecie
NASZ UNIWERSYTET
22 } KULTURA
IX „Universitas Cantat” 2009
23 } NASZ UNIWERSYTET
Dyrektor Szydzisz ma g³os
24 } MUZYKA
Aula koncertowa
25 } NA SPORTOWO
Grand Prix Polski na Pla¿y Wolnoœci
26 } NA SPORTOWO
Srebrna Geolig
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF