Życie Uniwersyteckie Nr 6/2016

Spis treści
NA PUDLE
4 | UAM znów w trójce najlepszych Nasza drużyna – UAM Z prorektorem UAM prof. Jackiem Witkosiem rozmawia Jolanta Lenartowicz REKRUTACJA
6 | Studiując pod dobrą marką NASz UNiwERSyTET
7 | Pomysły na kształcenie Młodzi organicznicy XXi wieku – kim są? z PERSPEKTywy REKToRA
8 | Kulturotwórcza rola UAM wyDARzENiA
9 | Krótko PoETA RENESANSU
10 | Literacki czwartek i cały rok z Klemensem Janickim wyDARzENiA
11 | z Kalisza do Portugalii SPoTKANiA
12 | Amen na Polach Lednickich zbLiżENiA
13 | błogosławiony Frassati u nas 25-lecie poznańskiej ukrainistyki SPoTKANiA
14 | Twarze z moich albumów PRzEz oDRę
16 | budując mosty i łącząc dwa brzegi NASz UNiwERSyTET
17 | zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema LiTERATURA
18 | Nominowani do Nagrody-Stypendium im. Stanisława barańczaka NASz UNiwERSyTET
19 | Szanujmy wspomnienia Sensacja na Placu Kolegiackim NASz UNiwERSyTET
20 | Uniwersytet... odwiedza nas w domu
21 | ii Noc Filmowa na Patio PRoMoCJA
22 | PPNT wspiera naukowców UAM Międzynarodowe startupy powstaną w Poznaniu NASz UNiwERSyTET
22 | To Erasmus otworzył mi Europę w wielokulturowym gronie KULTURA
26 | Aula koncertowa NA SPoRTowo
27 | w drodze do Rio... Z florecistką, reprezentantką klubu AZS UAM Hanną Łyczbińską rozmawia Joanna Muszyńska
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF