Życie Uniwersyteckie Nr 6/2015

Spis treści
NASZE SPRAWY
4 | Płace pną się w górę
NASZ UNiWERSYtEt
5 | Nagroda Św. Wojciecha dla Hanny Suchockiej
WY
dARZENiA
6 | Krótko
7 | Ranking Szkół wyższych 2015
8 | Humanista za punkty
USPRAWNiENiA
9 | Na marginesie obrad Senatu
ABSOLWENCi
10 | Poznaniowi zawdzięczam bardzo wiele
NASZ UNiWERSYtEt
11 | Księgozbiór Hermana Strasburgera w zbiorach
Biblioteki instytutu Historii
dYLEMAtY
12 | O roli i kondycji współczesnej humanistyki.
Uwarunkowania i skutki
NA MiARĘ POtRZEB?
14 | Polonista na rynku pracy
15 | „Piszę, więc jestem”
NASZ UNiWERSYtEt
16 | Poznański Park otwarty na naukowców
BiBLiOtEKA CYfROWA
18 | Nie widzisz? Poczytaj...
NASZ UNiWERSYtEt
19 | Zbuntowany rektor
„Ło, słodko godzino”
WY
dARZENiA
20 | Porozumienie Uniwersyteckich Anglistyk Polskich
Neurobiologia – interdyscyplinarnie
21 | Kościan – miasto jak serce
Gość z Kilonii
tRWALNiKi, iMiENNiKi, PAMiĘtNiKi
22 | KU PAMiĘCi...
NASZ UNiWERSYtEt
22 | Sala Profesora Zbigniewa Radwańskiego
KULtURA
24 | Aula koncertowa
iNNE jUWENALiA
25 | Nie tylko muzyka
NA SPORtOWO
26 | Szermierka na UAM coraz silniejsza
27 | Cztery srebrne medale dla Łukasza Nizio
27 | Sportowa twarz UAM
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF