Życie Uniwersyteckie Nr 6/2013

Spis treści
4-7 | WYDARZENIA
● Krótko
● Ambasador w Parku
● Prezydent RP w Gnieźnie
● Najlepsze i oryginalne
nagrodzone
● W politycznym przeciągu
● Dni Nauki Polskiej
w Archangielsku
8 | KALISKI NOWY ŚWIAT
● Wiecha to uciecha
9 | ŁĄCZY NAS WIELE
● Pierwsza taka inauguracja
10-11 | NASZ UNIWERSYTET
● Oczekiwana podwyżka
Rozmowa z prof. Andrzejem
Lesickim, prorektorem UAM
12-13 | NASZ UNIWERSYTET
● Cena wiedzy
Rozmowa z prof. Jackiem
Gulińskim, podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
14 | NASZ UNIWERSYTET
● Pokonali Warszawę i Kraków!
Rozmowa z ks. prof. Janem
Szpetem, dziekanem Wydziału
Teologicznego UAM
15 | NASZ UNIWERSYTET
● Apetyt na zielone
16 | NASZ UNIWERSYTET
● Więcej „klanu” mniej „hierarchii”
Rozmowa z prof. Krzysztofem
Podemskim z Instytutu
Socjologii UAM
17 | NASZ UNIWERSYTET
● Ankieta
18-19 | JUBILEUSZOWE WSPOMINKI
● Absolwenci, łączcie się!
Rozmowa z Wojciechem
Jankowiakiem,
przewodniczącym
Stowarzyszenia Absolwentów
UAM
● …i rozpraszaj chmury
20 | WIELOKULTUROWO
● International Poznań – to lubię!
Rozmowa z Maciejem
Kautzem, studentem V roku
prawa i autorem audycji
radiowej International Poznań
21 | NASZ UNIWERSYTET
● Kolorowe absolutorium
22 | MIEJSCE OTWARTE
● Biblioteka dla kreatywnych
23 | NASZ UNIWERSYTET
● Najlepsze kasztany – na gorąco
24-25 | SZTUKA
● Linia w przestrzeni
● Pytania sztuki
26 | NASI SĄSIEDZI
● Kulturowy zawrót głowy
27 | NOWA KARTA
● Majówka spod znaku
Erasmusa
28 | DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
● Zwyciężyła
„Weselna sielanka”
29 | NASZ UNIWERSYTET
● Ofiara w procesie karnym
30 | KULTURA
● Aula koncertowa
31 | WYDARZENIA
● Jest nadzieja
● Ćwierć wieku dobrej zabawy
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF