Życie Uniwersyteckie Nr 6/2012

Spis treści
4-5 | WydarzeNIa
● Kalendarium
● absolutorium – koniec wieńczy dzieło
● Poznań wyróżnia najlepszych
● Małe dziecko i edukacja
6 | W CzOŁÓWCe
● Jej pierwszy biznes
● W światowym finale Imagine Cup
7 | MateMatyKa JeSt KObIetą
● Ściśle biorąc – dziewczyny
● Innowatorzy z Poznania zwycięzcami Forum Inwestycyjnego
8 | POdglądaNIe Natury
● Sekrety starych drzew
9 | KONFereNCJe
● Między literaturą i filozofią
● Mediewiści i nowożytnicy
10 | NaSz uNIWerSytet
● Kultura chrześcijańska
● relacje damsko – męskie według studentów z gniezna
11-13 | JubIleuSze
● Poznański PaN – czterdziestolatkiem
● tak schodził czas… tak zejdzie czas
● Prawnicy – czterdziestoletni
14-15 | NaSz uNIWerSytet
● ten chłodny, zasiedziały Poznań
Z prof. Tadeuszem Stryjakiewiczem, geografem,
rozmawia Maria Rybicka
16-17 | gra O JaKOŚć
● „Nie jesteście dobrze kształceni”?
● Nauka i biznes – para dobrana
18 | My I ŚWIat
● Kartki z mojego brulionu
19 | gabINety uCzONyCh
● Obrazy i ciekawostki
20-21 | My I ŚWIat
● W bułgarskich klimatach
22-23 | Kultura
● Przysłowia Salomona, syna dawida
● aula koncertowa
24 zatrzyMaNe W Kadrze
● tysiąc „mgnień” z życia uniwersytetu
25 Na SPOrtOWO
● uaM na podium
26-27 NaSz uNIWerSytet
● Co smakuje biedronce, czyli dzień dziecka w rektoracie
● uniwersytet na kolorowo
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF