Życie Uniwersyteckie Nr 5/2016

Spis treści
nasz Uniwersytet
4 | Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020 – wybrani wyDarzenia
5 | Medal dla profesora Knuta ipsena Pierwsze igrzyska akademickie w iKe
6 | Prof. anna wolff-Powęska laureatką nagrody Viadriny tworzymy Muzeum UaM PoszUKiwania
7 | teatr w teorii i praktyce nasz Uniwersytet
8 | Śladami organiczników biografie
9 | Kazimierz ajdukiewicz – racjonalista i artylerzysta nasz Uniwersytet
10 | Depresja studenta prawa z Profesora na DoKtora (hc)
12 | Podwójne życie prof. schramma LiteratUra
14 | ii edycja Poznańskiej nagrody Literackiej sPoD zieMi
16 | ciekawostki badań antropologii historycznej
17 | odnaleźli ślady kościoła z początków Poznania geoLogia historycznie
18 | w 25-lecie istnienia instytutu geologii UaM MaJÓwKa z KsiĄŻKĄ
20 | zainspirowani biblioteką
21 | Poznań wart poznania Komunikacja na piątkę wyDarzenia/KULtUra
22 | aula koncertowa Krótko ProMocJa
24 | w Laboratorium wyobraźni PPnt nasz Uniwersytet
24 | Pamięci prof. Leona Leji DotKnięci rozłĄKĄ
25 | wspólny posiłek na skypie nasz Uniwersytet
26 | Kolorowo, szybko... na medal
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF