Życie Uniwersyteckie Nr 5/2013

Spis treści
4-5 | WYDARZENIA
● Krótko
● Zapowiedzi
5 | NASZ UNIWERSYTET
● UAM znów na podium
6-8 | NASZ UNIWERSYTET
● Kampus Morasko chlubą Uniwersytetu
i Poznania
9 | WSZYSCY JESTEŚMY POLONISTAMI
● Jubileusz cały w wierszach
10 | POKAŻMY SIĘ
● Wyróżniają się!
11-13 | O ETYCE
● Dobre praktyki i przewinienia
w pracach badawczych
● Uwagi o przejawach nieuczciwych praktyk
w nauce i dydaktyce akademickiej
14 | POŻEGNANIE
● Pamięci prof. Zygmunta Zagórskiego
15 | NASZ UNIWERSYTET
● Mit sarmacki w Polsce
16-17 | REKRUTACJA
● Studia, wędka i ryba
18-19 | WYDARZENIA
● Nocne święto studenckie
● Profesor Leszek Mrozewicz Menadżerem
Roku 2012 w Gnieźnie
● Wykłady na miarę Nagrody Nobla
● Kontradyktoryjność czy inkwizycyjność?
20 | KSIĄŻKA
● „Kalkulować…” i czytać
21 | NASZ UNIWERSYTET
● NOWA SERIA BIOGRAFII REKTORÓW
22 | GOŚCINNE WYKŁADY
● Sto razy lód
23 | SCIENCE ON STAGE
● Uczyć się od siebie
24 | JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE
● Ptasie dylematy
25-26 | WYDARZENIA
● Grali w „Hipolita”
● ELSA i… energetyka
● Liderzy w innowacyjnym nauczaniu
● Naukowo – rowerowo
27 | KULTURA
● Aula koncertowa
28 | WYDARZENIA
● Irański Nowy Rok w Europie
● UAM moją uczelnią
30-31 | NASZ UNIWERSYTET
● Uniwersyteckie święto sportu
● Pływackie sukcesy UAM
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF