Życie Uniwersyteckie Nr 5/2012

Spis treści
4 | WydArzeNIA
● Kalendarium
5 | WydArzeNIA
● Koncert urodzinowy
● Jak minęła Studencka Wiosna
6 | dlA PAMIęcI
● Profesor Kostrzewski
czeka na historyków
● Tradycje na zdjęciu
7 | dlA UMIeJęTNoścI
● Jak się zbliżać do praktyki
8 | dlA PAMIęcI
● Wielkie podróże
wielkich podróżników
9 | PodySKUTUJMy
● Szerzej o prawie karnym
● Konferencja na światowy
dzień Wody
10 | ProfeSorSKIe GAbINeTy
● cały świat w jednym gabinecie
11 | NASz UNIWerSyTeT
● Matematycy dziewczętom
● W pierwsze urodziny
12-13 | śWIAT I My
● dwudziestolatek: Austriacki
ośrodek Kultury UAM
● collegium Polonicum
przyjazne rodzinie
● Po naukę w świat
14 | NoWoczeSNe zArządzANIe
● Partnerstwo z rozsądku
Z prof. Bogusławem Mrozem,
pełnomocnikiem rektora do spraw
rozbudowy bazy akademickiej
Morasko rozmawia Jolanta
Lenartowicz
15 | NASz UNIWerSyTeT
● co z tymi Kołami
16-17 | NAJzIMNIeJSzy AdreS
● biało-czerwona dla polarników
18 | NA STArcIe
● Nierealnie w Singapurze
Z dr. Pawłem Kurzyńskim,
fizykiem, wyróżnionym
stypendystą programu START,
rozmawia Maria Rybicka
19 | NASz UNIWerSyTeT
● ruszyła VII edycja lexperta
20 | NASz UNIWerSyTeT
● Piłka i prawo
21 | NASz UNIWerSyTeT
● Pomagali pokrzywdzonym
22 | z PrzeSzŁoścI
● Wielka, zapomniana historia
23 | NASz UNIWerSyTeT
● UAM w Parlamencie europejskim
24 | bAdANIA
● badania antropologiczne
w Malborku
● Wiosna baskijska w Wielkopolsce
25 | NASz UNIWerSyTeT
● Kolegium europejskie
ma swojego clipduba!
26 | od KUcHNI
● Spotkajmy się u Marii K.
27 | KUlTUrA
● Aula koncertowa
28 | NA SPorToWo
● orły w grze
29 | NA SPorToWo
● czekoladowy smak zwycięstwa
30-31 | NA SPorToWo
● złap formę
● dzień Sportu na UAM
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF