Życie Uniwersyteckie Nr 5/2010

Spis treści
4 | KALENDARIUM
5 – 9 | DLA PAMIĘCI
10 | JUBILEUSZOWO
• Rektor Święcicki zaprasza na ławeczkę
11 | Z PROFESORÓW NA DOKTORÓW
• Honorowy doktorat UJ
dla prof. Henryka Olszewskiego
• Prof. Jerzy Brzeziński uhonorowany
12 | NOMINACJE
14 | NAUKOWE PORUSZENIE
• Festiwal dla licealistów
16 | KONTAKTY
• Nauka w parze z biznesem
• Walerij Musin – gościem UAM
17 | PRZEPROWADZKA
• „Życie” ma nową siedzibę
18 | W NOWYM WYMIARZE
• Rosja w literaturze polskiej
19 | SWEGO NIE ZNACIE
• Skąd wiecie, jacy są single?
20 | ĆWICZENIA Z ANTROPOLOGII
• Czeskimi śladami ewolucji człowieka
21 | DO REFLEKSJI
• Konferencja językoznawcza NEW
SOUNDS 2010
22 | VERBA SACRA
23 | NASZ UNIWERSYTET
• Informatyczne systemy
baz danych
24 | AULA KONCERTOWA
25 | STUDENCKI MAJ
26-28 | UAM NA SPORTOWO
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF