Życie Uniwersyteckie Nr 4/2016

Spis treści
Wydarzenia
4 | Krótko WyBOry
5 | Pytania na przyszłość
6 | 138 razy tak dla prof. Lesickiego
7 | z ludźmi i dla ludzi W chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów na rektora UAM, z rektorem-elektem prof. Andrzejem Lesickim rozmawia Jolanta Lenartowicz StyPendyści
8 | rodzina Kulczyków – wspiera wybitnych naSz UniWerSytet
9 | Kultura przedsiębiorczości po wielkopolsku 1050 rOcznica chrztU POLSKi
10 | Powroty do Millennium aBSOLWenci
12 | Kustosz pamięci dUSzPaSterStWO aKadeMicKie
13 | U Pana Boga na Morasku Minerały nie z tej zieMi
4 | zaczyna się od gwiazd złaMaLi enigMę
16 | O trzech takich co skrócili wojnę hiStOria PO... hiStOrii
18 | Muzeum enigmy coraz bliżej Wydarzenia
19 | Owoce antycznych fascynacji nagrody dla „Modlitewnika Olbrachta gasztołda. Facsimile” nie tyLKO KSiążKi
20 | Sto wydarzeń z życia Biblioteki Uniwersyteckiej POLeMiKi
22 | narodowe centrum nauki – naprawdę tak świetnie? naSz UniWerSytet
22 | certyfikat „Lidera jakości kształcenia” dla Wydziału Prawa i administracji WędróWKi
24 | doświadczając peruwiańskiej dżungli KULtUra
25 | aula koncertowa UjęLi SPraWcę
26 | atak na profesora chemii dziKie WySyPiSKa
27 | robią poznańską mapę wstydu zródła
28 | „donosiciel” sprzed 200 lat naSz UniWerSytet
29 | „Orły rektora” nie składają skrzydeł na SPOrtOWO
30 | Futsalistki dumą uniwersytetu Z prezesem Klubu AZS UAM Łukaszem Stypą rozmawia Joanna Muszyńska
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF