Życie Uniwersyteckie Nr 4/2014

Spis treści
4 | wydarzenia ● Krótko 5 | wydarzenia Historia już pod wiechą 6 | Laureaci z krwią zabarwioną atramentem najlepsi studenci i doktoranci 7 | wydarzenia Młodzi językoznawcy w Poznaniu dwusetne urodziny Szewczenki 8 | nauKa na feStiwaLu Gumowe jajka i gorące lody 10 | taKie PerSPeKtywy trudne decyzje potrzebne są już dziś rozmowa z prof. Jackiem Gulińskim, wiceministrem nauki i Szkolnictwa wyższego 12 | wydarzenia rOzMOwy na teMat nowy cykliczny program uniwersyteckich debat telewizyjnych 13 | Pytania ObOwiązKOwe Polska debata o kondycji polskiego uniwersytetu 16 | nauKa i POLityKa nie da się punktami mierzyć nauki Z Krystyną Łybacką, przewodniczącą sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawia Jolanta Lenartowicz 17 | naSz uniwerSytet Gniezno nad dunajem 18 | u MateMatyKów Matematyce potrzebni są wyznawcy Z prof. Wacławem Marzantowiczem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, rozmawia Maria Rybicka 20 | wieLKie taJeMnice tabLica z KrzyŻa w rĘKacH nauKOwców 22 | PiĘtnaSty rOK z Verba Sacra Przymierze nauki, sztuki i wiary 23 | naSz uniwerSytet Piłkarski meeting 24 | badania neuroestetyka i zagadki sztuki 25 | dLa PaMiĘci zjeżdżaj! 26 | HiStOria Śladami mistrza Z prof. Stanisławem Sierpowskim rozmawia dr Gerard Kucharski 27 | naSz uniwerSytet biznesy przyszłości tylko na rubieży 28 | Kuźnia Kadr Jedno liceum i sześciu rektorów 29 | KuLtura aula koncertowa 30 | 50 Lat z dyPLOMeM O roku ów! 32 | bez Granic PreMed – droga na uniwersytety medyczne 33 | KuLtura Studencki teatr Klasyków na wyjeździe 34 | bawMy SiĘ Krok po kroku do festynu 35 | na SPOrtOwO wyspy zwyciężone!
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF