Życie Uniwersyteckie Nr 4/2013

Spis treści
4-8 | WYDARZENIA
Krótko
Zapowiedzi
9 | Z DOBRYCH – NAJLEPSI
Ach Kryste miły napiłbych się
10-11 | POSZUKIWANIA
Gdzie znajdę pracę
Komu dyplom, temu praca
12-13 | PERSPEKTYWY I ZADANIA
Nowe wyzwania przed uczelniami i UAM
Rozmowa z prof. Krzysztofem
Krasowskim, prorektorem UAM
14 | PO NOWEMU
Językowe roszady
Rozmowa z dr Iwoną Borkowską,
dyrektorką Uniwersyteckiego Centrum
Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE)
15-17 | JUBILEUSZ
A my mamy 20 lat
18-19 | BILANSOWANIE
Uniwersytecie, czy ci nie żal?
Rozmowa z prof. Andrzejem Lesickim,
prorektorem UAM
20-21 | SPOJRZENIE ANTYCZNE
Starość – najpiękniejszy
etap ludzkiego życia?
Rozmowa z prof. Piotrem Urbańskim
z Instytutu Filologii
Klasycznej UAM
22-23 | POWROTY
Kobiety na Pomoście
A kobiet wciąż brak
24 | ŚWIAT JEST TEATREM
Przyrodnicy na scenie
Rozmowa z prof. Wojciechem
Nawrocikiem, fizykiem
25 | KULTURA BEZ GRANIC
Wieczór z poezją Kawafisa
26 | KULTURA BEZ GRANIC
Kalisz w Ameryce
27 | AULA KONCERTOWA
28 | WARTO WIEDZIEĆ
Studencie, masz prawo wiedzieć
29 | NA SPORTOWO
„Orły Rektora” w dobrej kondycji
Śnieżne sukcesy
31-32 | FESTIWAL
900 razy nauka
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF