Życie Uniwersyteckie Nr 4/2012

Spis treści
4-7 | WYBORY 2012-2016
8-9 | WYDARzENIA
● Kalendarium
10 | NASz UNIWERSYTET
● Diamentowe Granty
● Gniezno: grunty
i medale – przekazane
11 | NASz UNIWERSYTET
● Studenci – do muzeum!
● Uroczyste promocje neofilologów
12 | GOŚĆ WYBITNY
● Piękne spełnienie
rektorskiej nagrody
● Dzień Uniwersytecki w Kolegium
Europejskim UAM
13 | OLIMPIADA JĘzYKOWA
● z hiszpańskim w świat
14 | NASz UNIWERSYTET
● Religijnie i ortograficznie
● Teraz sakramenty
15 | NASz UNIWERSYTET
● XXII Dni Kultury Francuskiej
i Frankofonii
16 | BADANIA
● zerkanie w mózgi
17 | SzCzEBLE KARIERY
● Habilitacja po nowemu
18-19 | NASz UNIWERSYTET
● Którędy do kultury jakości
20-21 | JUBILEUSz
● Uniwersytet i radio
● Pół wieku wydawania
22 | NASz UNIWERSYTET
● NOCNE RENDEz-BU...
23 | NASz UNIWERSYTET
● Rosyjski zielnik Paczoskiego
24 | NASz UNIWERSYTET
● Polak, Węgier dwa bratanki...
25 | GABINETY UCzONYCH
● Bardzo akustycznie
25 | NASz UNIWERSYTET
● Ptasie radio z wizytą w Słubicach
26 | KULTURA
● Aula koncertowa
27 | NASz UNIWERSYTET
● Spacerkiem po Festiwalu
Nauki i Sztuki
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF