Życie Uniwersyteckie Nr 3/2017

Spis treści
nasz Uniwersytet
2 | Oni uczelni przynoszą chwałę
wydarzenia
4 | KrÓtKO
4 | sukces w trzy minuty
perspeKtywy dla naUKi
5 | tylko najlepsi są dostatecznie dobrzy
6 | Jak równać do najlepszych
wy
stąpienie prof. andrzeja lesickiego, rektora UaM,
podczas inauguracji konferencji narodowego Kongresu
nauki w poznaniu
dysKUsJa w fOrMUle... pOznańsKieJ
8 | wiele stolików, wiele problemów
perspeKtywy dla naUKi
10 | debata z podaniem rąk
11 | stawiamy mocne drogowskazy
12 | Każdy zabrał głos
Z prof. Beatą Mikołajczyk, prorektorem UAM,
ro
zm
awia Jolanta Lenartowicz
perspeKtywy dla naUKi
14 | Kilka uwag na marginesie dyskusji
o doskonałości naukowej
roP
f. Andrzej Lesicki
w KUltUrze natyCHMiastOwOŚCi
16 | Badania naukowe nie znoszą pośpiechu
Pro
f. Zbyszko Melosik
perspeKtywy dla naUKi
18 | Mój babski punkt widzenia czyli o panu
Uniwersytecie
Pro
f. Bogumiła Kaniewska
JęzyK giętKi
20 | polszczyzna ludzi myślących (wciąż jeszcze)
21 | Odpowiednie dać rzeczy słowo…
wspOMnienia – prOf. dr HaB. KarOl latOwsKi
22 | dziękujemy Ci, profesorze, przyjacielu, Kolego
wy
darzenia
23 | Banknoty ze światła
23 | nauka chemii po nowemu
24 | prof. gersdorf u prawników
24 | warto grać w drużynie
prOMOCJa
25 | nauki ścisłe nie są nudne
przeszKOdy dO pOKOnania
26 | trzeba wsparcia
Z Anną Rutz, pełnomocnikiem rektora UAM
ds. studentów z niepełnosprawnościami i Szymonem Hejmanowskim, psychologicznym konsultantem ds. procesu studiowania dla studentów UAM rozmawia Roksana Czeszejko-Sochacka
27 | Miasto bez barier? to możliwe
dzień KOBiet
28 | studencki wieczór gwiazd
28 | doktorantka UaM najlepszym studentem
zagranicznym
nasz Uniwersytet
29 | aula koncertowa
29 | „wesele” do narodowego czytania
30 | poznański sposób na niepodległość
30 | z entuzjazmem o emancypacji
OdKryCia
31 | do ziemi podobnE
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF