Życie Uniwersyteckie Nr 2/2016

Spis treści
WYDARZENiA
4 | Krótko PRZED WYBoRAMI
5 – 9 | Jaki rektor na nasze czasy JAK DZiELić PiENiąDZE
10 | Badania jak z nut Z prof. Michałem Karońskim, przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki, rozmawia Jolanta Lenartowicz SPRAWA PRoFESoRA LESZKA NoWAKA (LAtA 1981-1985)
12 | Niedokończona kadencja NASZ UNiWERSytEt
14 | Rezerwat w środku miasta NoWośCi
15 | Książki Wydawnictwa Naukowego UAM styczeń 2016 BADANiA
16 | Barwy średniowiecznej codzienności NiENASyCoNy oDKRyWCA
18 | „idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki” NASZ UNiWERSytEt
19 | Poznańscy historycy rozpoczynają przygotowania NASZ ABSoLWENt
20 | Upajała mnie świadomość, że zacząłem nareszcie studiować PoLoNiStyKA NA KRAńCACh śWiAtA
22 | W koreańskiej boskiej ciszy… MięDZy NiMi – ChEMiA
23 | Współpraca na medal KULtURA
24 | o pamięci teatru WyDARZENiA
25 | o przyszłości Europy w Słubicach tajemnice pieczęci Żydzi w Europie Wschodniej. Drogi asymilacji KULtURA
26 | Aula koncertowa NASZ UNiWERSytEt
27 | Flesz
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF