Życie Uniwersyteckie Nr 2/2014

Spis treści
4-5 | LIST REKTORA DO SPOŁECZNOŚCI UNIWERSYTETU ● Decentralizacja finansów 6-7 | MIEJSCE DLA HUMANISTYKI ● Nierentowni muszą odejść? ● To jest głośne wołanie Rozmowa z prof. Sylwestrem Dworackim, filologiem klasycznym 8 | OPOWIEŚCI Z PODRÓŻY ● Nasi na Sycylii 9 | ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ ● XL Olimpiada Geograficzna 10-11 | MY I SESJA ● Egzamin „nie do zapomnienia” 12-13 | KSIĄŻKA NOCNY PRZYJACIEL ● Dlaczego do Biblioteki Uniwersyteckiej 14-15 | PRZEKRACZANIE GRANIC ● Studenci zagraniczni w Polsce ● Co widzi biolog? 16-17 | NASZ UNIWERSYTET ● Mówić gestami ● Klimt w Poznaniu 18 | INNE OBLICZE UNIWERSYTETU ● Na podkładce więcej niż piwo 19 | NASZ UNIWERSYTET ● Promujmy różnorodność ● Wsparcie na starcie 20 | POLEMIKI ● Sylabusy – tak „sylabusy” – nie 21 | NASZ UNIWERSYTET ● Jubileusz prof. Jolanty Dworzaczkowej 22 | NOWE OTWARCIE ● Erasmus z plusem 23 | NASZ UNIWERSYTET ● Pamięci Kazimierza Wspaniałego 24-25 | WYDARZENIA ● Krótko ● Jubileusz wyjątkowo poznański ● Europa XXI Wieku w Słubicach ● Laureaci MAESTRO 26-27 | WYDARZENIA ● Z dzieckiem do pracy ● Resort nauki wyłonił dwanaście „Inkubatorów Innowacyjności” ● Akustyka nagrodzona ● Dziecko i trudne życiowe sytuacje 28-29 | KULTURA ● Aula koncertowa ● Artyzm Natury ● „Niepodobni” na Wydziale Fizyki UAM 30 | NA SPORTOWO ● Soczi okiem studenta UAM
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF