Życie Uniwersyteckie Nr 2/2013

Spis treści
4-5 | WYDARZENIA
● Kalendarium
5 | WYDARZENIA
● Świadkowie historii
● Pamiętajmy o Sybirakach
6-7 | NASZ UNIWERSYTET
● Nocne Rendez-BU
● „Ogień w szopie”
● Żeś jest oto potomek
samego Popiela
8-9 | NASZ UNIWERSYTET
● Ekspedycja do Sudanu 2013
● Na adrenalinie
10-11 | NASZ UNIWERSYTET
● Wszystko co najważniejsze
Rozmowa z prof. Bogdanem
Marcińcem, dyrektorem Centrum
Zaawansowanych Technologii UAM
i Poznańskiego Parku
Naukowo – Technologicznego
Fundacji UAM
12 | NASZ UNIWERSYTET
● Chemia miłości
Rozmowa z dr. hab. Karolem
Kacprzakiem, kierownikiem
Pracowni Chemii Bioorganicznej
UAM
13 | NASZ UNIWERSYTET
● Na kliningu
14-15 | NASZ UNIWERSYTET
● Kwiaty biurowe i córki
Margaret Thatcher
Rozmowa z prof. Agnieszką
Gromkowską-Melosik z Wydziału
Studiów Edukacyjnych UAM
16-17 | NASZ UNIWERSYTET
● Przesłanie Białej Róży
18-19 | NASZ UNIWERSYTET
● Filologia wielu zmysłów
Z Anetą Grodecką
i Anną Podemską-Kałużą,
autorkami książki
„Wielozmysłowość. Filozofia
i dydaktyka”, rozmawiają Marzenna
Ledzion-Markowska, dyrektor
Wydawnictwa Naukowego UAM
i Magda Ziółek
19 | KSIĄŻKA
● Stłamszona nauka
20-21 | NASZ UNIWERSYTET
● Jak one piszą?
● Poznań przyciąga najlepszych
22 | NASZ UNIWERSYTET
● Pierwsza praca z EURES-em
23 | NASZ UNIWERSYTET
● YES Europo!
Z dr Iwoną Borkowską,
pełnomocnikiem rektora
ds. programu LLP-Erasmus,
rozmawia Magda Ziółek
24-25 | NASZ UNIWERSYTET
● Chóralny bal nad balami
26 | KULTURA
● Aula koncertowa
27 | NASZ UNIWERSYTET
● Do Szczecina po medal?
Załatwione!
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF