Życie Uniwersyteckie Nr 12/2015

Spis treści
Wy
darzenia
2 | i u nas świecą te same gwiazdy
3 | i znów Kopernik!
4 | Krótko
doKtorat odnoWiony
5 | Kustosz naukowej pamięci. Profesor Henryk olszewski
uczeni Wybitni
6 | Profesora Henryka olszewskiego opowieść o Ludziach uniwersytetu
W jednym miejscu – różne Pomysły
8 | Wczt – nauka przyszłości
trudne Pytania
10 | Kto my, kto oni? i dlaczego nie razem?
zarządzanie i rozWój
12 | Lumen – uczelnie w pełnym świetle
Liga mistrzóW
13 | Horyzont 2020 – wciąż wiele do zdobycia
oceny i oceniani
14 | cenzurki z kształcenia
nasz uniWersytet
16 | niepełnosprawni na uam
nasz uniWersytet
18 | Polska bieda jest „dziecięca”
Z dr hab. Monika Oliwą-Ciesielską rozmawia Maria Rybicka
nasz uniWersytet
20 | W małym miasteczku P.
nasz uniWersytet
22 | Książka nie tylko materialna
nasz uniWersytet
23 | siedem poznańskich lat
Promocja
24 | PPnt partnerem w biznesie i projektach unijnych
muzyKa
26 | aula koncertowa
Wy
darzenia
27 | Prof. melosik edukatorem roku
zabawa bez zagrożeń
Lekcje świadomości prawne
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF