Życie Uniwersyteckie Nr 12/2012

Spis treści
| Wydarzenia
5 | Między Wschodem a Zachodem
6 | Fenomen mądrości
Obrazy Rosji w literaturze
polskiej XX wieku
7 | Międzynarodowa
wymiana studencka
Poznań-Irkuck
Złoty Kopernik
dla Studia Filmowego UAM
8 | Praca magisterska promuje kraj
Transoceaniczna współpraca
9 | Współpraca uczelni
ze światem gospodarczym
na rzecz poprawy jakości
kształcenia – fakty i mity – *
12 | Erasmus – największe biuro
podróży
13 | Kobiety a literatura
Tak mało zagranicznych
studentów
14 | Z dzieciakami na szczeblach
kariery
16 | Pielgrzymka na miarę
akademicką
17 | Długo o mnie mówili:
ten młody
19 | Ukraina poznańskich
przyrodników
20 | Gender dla początkujących
21 | Po co do Biura Karier?
22 | FESTIWAL VERBA SACRA 2012
24 | Jak rozwiązywaliśmy
muzykologiczne zagadki
25 | Oni w kulturze budują
społeczeństwa obywatelskie
26 | Aula koncertowa
27 | Więcej pieniędzy dla studentów
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF